logo.PNG

Anders Östholm

RESURSHUSET
Anders Östholm AB
Storgatan 93
903 33 Umeå

Tel:
090-12 15 10
Fax: 090-13 66 25
Mobil:070-566 87 25
E-Mail

Anders Östholm

Affärsutveckling:
Medverkar i eller leder aktiviteter i företag och organisationer för att utveckla företagets/organisationens affärsverksamhet.

Organisationsutveckling:
Leder aktiviteter för utveckling och förändring av organisationer och människor.

Ledarutveckling:
Resurs att utveckla människor.

Styrelseuppdrag:
Resurs och kompetens för aktivt styrelsearbete.

Strategisk planering:
Resurs för Strategisk planering av företagets verksamhet med hänsyn till konkurrenter, marknader, organisationen etc.

Rekonstruktioner:

Resurs att rekonstruera företag i kris.

Övriga medarbetare:

- Hans Alenius

- Leif Englund

Roland Sundelin

- Tore Söderström

RESURSHUSET   |   Storgatan 93, 903 33 UMEÅ   |   DOLD Resurs www.doldresurs.se