logo.PNG

Hans AleniusRESURSHUSET
Hans Alenius AB
Storgatan 93
903 33 Umeå

Tel: 090-12 02 56
Fax: 090-13 66 25
Mobil: 070-327 67 74
E-Mail


Hans Alenius

Affärsutveckling:
Resurs för utveckling av organisationens affärsverksamhet. Specialområde att utveckla affärsmannaskapet hos varje individ.

Organisationsutveckling:
Medverkar i eller leder aktiviteter vid utveckling av organisationer och förbättring av arbetssätt. Specialområde processorientering.

Ledarutveckling:
Coach för utveckling av människor och det personliga ledarskapet.

Produktion:
Utveckling av produktionsmodeller för resultatinriktad målstyrning.

Teamutveckling:
Resurs vid utveckling av team och grupper genom utveckling av varje individ.

Styrelseuppdrag:
Resurs och kompetens för aktivt styrelsearbete.

Övriga medarbetare:

- Leif Englund

Roland Sundelin

- Tore Söderström

- Anders Östholm

RESURSHUSET   |   Storgatan 93, 903 33 UMEÅ   |   DOLD Resurs www.doldresurs.se