logo.PNG

Leif EnglundRESURSHUSET
Leif Englund AB
Storgatan 93
903 33 Umeå

Mobil: 070- 590 07 91
Tel: 0934-341 00
E-Mail

Leif Englund

Strategisk Planering:
Strategisk planering av företagets verksamhet med hänsyn till marknader, konkurrenter, organisation etc.

Risk Management:
Genomgång och bedömning av risker och möjligheter vid utveckling av nya verksamheter.

Rekonstruktioner:
Rekonstruktioner av företag i kris. Specialområde att starta upp företag efter brand.

Produktion:
Utveckling av produktionsrutiner i olika typer av företag.

Projektledning:
Projektledning i samband med företagsöverlåtelser, organisationsförändringar etc. Coach i lärande företag.

Marknad:
Medverkan vid utveckling av ny eller befintlig marknad, kontaktskapande
verksamhet.

Styrelseuppdrag:
Styrelseuppdrag i företag där styrelsen har en aktiv roll i utvecklingen av den totala verksamheten.

Övriga medarbetare:

- Hans Alenius

Roland Sundelin

- Tore Söderström

- Anders Östholm

RESURSHUSET   |   Storgatan 93, 903 33 UMEÅ   |   DOLD Resurs www.doldresurs.se