logo.PNG

Roland SundelinRESURSHUSET
Roland Sundelin AB
Storgatan 93
903 33 Umeå

Tel:090-13 07 30
Fax: 090-13 66 25
Mobil:070-200 96 92
E-Mail


Roland Sundelin

Affärsutveckling:
Medverkar i eller leder aktiviteter i företag och organisationer för att utveckla företagets/organisationens affärsverksamhet.

Organisationsutveckling:
Leder aktiviteter för utveckling och förändring av organisationer och människor.

Ledarutveckling:
Resurs att utveckla människor.

Teamutveckling:
Resurs och kompetens för uppbyggnad av styr- och ledningsgruppsarbete i företag och organisationer.

Strategisk planering:
Resurs för Strategisk planering av företagets verksamhet med hänsyn till konkurrenter, marknader, organisationen etc.

Övriga medarbetare:

- Hans Alenius

- Leif Englund

- Tore Söderström

- Anders Östholm

RESURSHUSET   |   Storgatan 93, 903 33 UMEÅ   |   DOLD Resurs www.doldresurs.se