logo.PNG

Tore Söderström

RESURSHUSET
Tore Söderström AB
Stationsgatan 13 A , 2 tr
931 31 Skellefteå

Mobil: 070- 655 24 94
Fax: 0910-125 62
E-Mail


Tore Söderström


Affärsutveckling:
Medverkar i eller leder aktiviteter i företag och organisationer för att utveckla företagets/organisationens affärsverksamhet.

Organisationsutveckling:
Leder aktiviteter för utveckling och förändring av organisationer och människor.

Styrelseuppdrag:
Resurs och kompetens för aktivt styrelsearbete.

Ekonomisk planering och finansiering:
Resurs för att hjälpa företag till gynnsammare finansiering av verksamheten samt hjälp att bygga ändamålsenliga ekonomiska styr- och kontrollsystem

Obeståndsproblematik:
Resurs och kompetens för att lösa problem i samband med obestånd och finansiella svårigheter.

Skatterådgivning:
Rådgivning för ett uppnå skattemässigt optimala lösningar.

Övriga medarbetare:

- Hans Alenius

- Leif Englund

Roland Sundelin

- Anders Östholm

RESURSHUSET   |   Storgatan 93, 903 33 UMEÅ   |   DOLD Resurs www.doldresurs.se