Dold Resurs – programmet för dig som vill uppnå dina personliga och professionella mål!

Ledarskapsutbildning, personlig utveckling handlar om att växa och utvecklas som individ, både yrkesmässigt och privat. Första steget är att du är öppen för en förändring. Det är det viktigaste för att du bättre ska kunna nyttja din inneboende potential och kraften du bär på, din dolda resurs.

Det handlar om att tänka till, tänka om och tänka nytt. Vi på Resurshuset har utvecklat ett Personligt ledarutvecklingsprogram där du tränar dig att nyttja din dolda potential. Programmet heter Dold Resurs och med hjälp av detta kan du forma din nya framtid.

”Tänk till, tänk om, tänk nytt …”

Dold Resurs är ett personligt ledarutvecklingsprogram som riktar sig till dig som vill utvecklas, oavsett var i företaget, organisationen eller livet du befinner dig.

Programmet innehåller 16 ljudfiler och en litteraturpärm med 8 stycken så kallade ”kontrakt”.

Vanligtvis tar det 8-12 månader att genomföra vårt ledarskapsprogram med tillhörande personlig utveckling (hela processen). Programmet handlar i huvudsak om hur man sätter och når sina egna viktiga mål i livet, såväl privata som arbetsmässiga. Att nå mål behöver inte vara svårt bara man vet hur man ska bära sig åt.

​Vad det handlar om många gånger är att tänka till, tänka om och tänka nytt. Om att bryta gamla invanda mönster och finna nya vägar att utvecklas. Programmet anpassas till dig och dina behov, vilka vi kommer överens om vid ett inledande samtal.

SAGT AV VÅRA KUNDER

”Som ungt tillväxtföretag gav Dold Resurs många nya spännande perspektiv på vår verksamhet. Vi i ledningsgruppen blev mer målorienterade och stärkte vårt fokus på de viktiga frågorna.

Vår organisation har under året blivit mer effektiv och vår konkurrenskraft har stärkts bland annat med hjälp av Dold Resurs. Under Dold Resurs året så lyfte vi in en hel del ”mjuka” frågor som till exempel vikten av tillit, vårt ledarskap och hur vi kommunicerar. För mig personligen gav året en möjlighet att bromsa upp och tänka till både om jobbet och privat. Att hitta balansen.

Glädjen är den bästa motorn för att hålla tempo och skapa nya idéer. Tack Dold Resurs!”

Per Hedberg, CFO Virkesbörsen

”Hans! Tack för att du tidigt förstod mig, fick mig att inse, vikten av klara målsättningar, att våga drömma, att våga vilja! Tack för allt!”

Anna Jönsson Haag

Jag fick möjlighet att genomföra Dold Resurs redan 2010 och har efter mer än 10 år fortfarande nytta av programmet. Det finns så många vinster med Dold Resurs men skulle jag välja ut ett par stycken för min egen del så skulle det vara mitt eget självledarskap dvs hur jag utvecklat insikt och förmåga att ta fullt eget ansvar för att vara ”kapten på min egen skuta”.

Sedan skulle det vara hur jag utvecklat insikter i hur andra fungerar vilket hjälper mig dagligen i mitt samarbete med andra

Helena Wretling

”Along our 8 month coaching project in 2020-2021, we worked together following Dold Resurs program to extract all the potential to be a great leader, in personal and private life. For me, the biggest impact was the improvement of determine and follow the objectives with my team.

Absolutely I will recommend Dold Resurs for everyone with the idea to become a leader

Héctor Miguel García, Spanien

”I had the opportunity to participate in Dold Resurs during 8 months (September 2020 to April 2021) and it helped me to integrate with a completely new work environment. It taught me to find time to stop and think, to the right questions and the most important – to translate my dreams into concrete goals and actions.

It was really an eye-opening and a great experience that positively impact future steps. I would with pleasure recommend Dold Resurs to anybody

Wiktoria Kaszecka, Polen

PROGRAMMET INNEHÅLLER

Några huvudområden som ingår i programmet är:

  • Mål, handlingsplaner och deadlines
  • Tidsanvändning och personlig effektivitet
  • Motivation
  • Hur man utvecklar nya vanor
  • Kommunikation

För att lyckas genomföra önskvärda förändringar kommer vi att träffas cirka 8 gånger med 3-5 veckors mellanrum eftersom det tar tid att ändra ett invant mönster som sitter djupt rotat.

Under processen kommer du att få en personlig coach/tränare vars viktigaste uppgift är att få dig att tänka, reflektera och agera.

Som sagt: Dold Resurs är till för dig som vill utvecklas!

ledarskapsutbildning personlig utveckling - Dold Resurs

VÅRA COACHER

HANS ALENIUS

– Ledarutveckling
– Personlig utveckling
– Teamutveckling
– Företagsrådgivning
– Affärs- och verksamhetsutveckling

JORUNN LARSEN

Mobil: 0730-44 19 90
Skicka E-post »

– Organisationsutveckling
– Ledarutveckling
– Chefsstöd
– Personlig utveckling
– Specialist inom Arbetsmiljö & Hälsa

PERNILLA GRANSTÖM

Mobil  070-245 74 58
Skicka E-post »

– Redovisning och bokslut
– Företagsutveckling
– Projektledning
– Digitalisering
– Ledarskapsutveckling

PATRIC SELIN

Mobil: 076-119 54 92
Skicka E-post »

– Ledarskap
– Affärs- och strategiutveckling
– Hållbarhet
– Kundfokus
– Lagbyggare

GÖRAN EDMAN

Mobil: 070-329 93 03
Skicka E-post »

– Ledarutveckling
– Personlig utveckling
– Verksamhetsutveckling
– Krishantering
– Lagbyggare

ANN-CHARLOTTE MANSTEN

Mobil: 070-585 18 95
Skicka E-post »

– Ledarskap
– Organisationsutveckling
– Arbetsprocessutveckling
– Förändringsledning inom flerkulturella organisationer

Dold Resurs ägs och drivs av:

Projektet medfinansierat av Europeiska unionen