KÄNNER DU IGEN DIG?

Det är inte alltid bra betyg och lång erfarenhet som är nyckeln till framgång. Vägen till välbefinnande är inte lätt att finna vare sig det handlar om din personliga utveckling eller företagets framgång.

Dåliga utvecklingsmöjligheter, samarbetssvårigheter eller personliga problem kan snabbt leda till att du inte vet hur du tar dig vidare och du resignerar.

”Det är det omöjliga som är möjligt, det tar bara lite längre tid”

Vi på Resurshuset erbjuder en erfaren, kompetent person som lyssnar och hjälper dig att hitta och möta dina egna behov. Det gör vi utifrån en målstyrd utvecklingsplan för dig och ditt företag, som på sikt ger dig personlig utveckling och varaktig lönsamhet.

Vi har bland annat kontakter och samarbete med banker, leverantörer, företag, privatpersoner, revisorer, jurister, finansiärer och myndigheter. Vårt nätverk möjliggör att du kan komma till oss med vilken fråga eller problem som helst och förvänta dig att få rätt typ av hjälp.

VÅRA TJÄNSTER

företagsrådgivning och personlig utveckling - Resurshuset

FÖRETAGSRÅDGIVNING

  • Ägarstöd
  • Ledarstöd
  • Medarbetarstöd
företagsrådgivning och personlig utveckling

AFFÄRSUTVECKLING

  • Strategisk planering
  • Lönsamhet
  • Obeståndsproblematik

TEAMUTVECKLING

  • Ledningsgrupp
  • Arbetslag
Företagsrådgivning och personlig utveckling - Resurshuset

PERSONLIG UTVECKLING

Dold Resurs ett egenutvecklat program för utveckling av chefer, ledare och medarbetare.

VÅRA KONSULTER

HANS ALENIUS

Konsult & Ägare

PERNILLA GRANSTRÖM

Konsult

TORE SÖDERSTRÖM

Senior Adviser

REFERENSER

Kommentarer från några av våra kunder:

”Trodde jag hade koll men var inte så insatt i siffror och budget. Det var något som Resurshuset totalt ändrade på. Idag driver jag ett lönsamt bolag och tänker långsiktigt för att säkra framtiden. Det ger mig lugn i magen. Tack!”

Ann Tavelin, Base Media Norr AB

OM RESURSHUSET

Resurshuset har funnits på marknaden över 15 år och består av ett nätverk med erfarna konsulter med olika bakgrunder och kompetenser. Gemensamt är att vi delar samma värdegrund.

Vi samverkar våra resurser för att kunna utveckla dig som person, ditt företag och öka din lönsamhet. Detta gör vi genom utifrån en målstyrd utvecklingsplan för dig och ditt företag, som på sikt ger dig personlig utveckling och varaktig lönsamhet.

Dold resurs – ett personligt ledarutvecklingsprogram

Dold resurs är ett personligt ledarutvecklingsprogram som riktar sig till dig som vill utvecklas, oavsett var i företaget, organisationen eller livet du befinner dig.

Programmet innehåller 16 ljudfiler och en litteraturpärm med 8 st så kallade ”kontrakt”.

Programmet tar vanligtvis 8-12 månader att genomföra och handlar i huvudsak om hur man sätter och når sina egna viktiga mål i livet, såväl privata som arbetsmässiga. Att nå mål behöver inte vara svårt bara man vet hur man ska bära sig åt.